lista zadań trudne problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
429    Simple Numbers Conversion TCONNUM 346 45.12
452    Longest Common Subsequence TLCS 197 38.84
479    Permutation generator TPERML 106 21.16
481    Roots of polynomial KMSL4B 24 45.83
497    Trójkąty Jednobarwne TROJEDNO 233 47.07
501    Archipelag TRCTARCH 8 9.72
502    Waga Szalkowa BALANCE 86 8.89
504    Kalkulator ułamków TFRACAL 15 31.57
509    6-Kolorowanie Grafów Planarnych PL6COL 106 32.26
533    Binarne Drzewa Wyszukiwawcze TBDW 138 15.70
567    Precz z komentarzami! BFNTEST 961 59.61
569    Piotruś w Krainie Liczb Pierwszych BFN2 329 15.45
570    Piotruś na Lekcji Logiki BFN3 55 29.18
571    Piotruś Szyfrantem BFN4 3 0.70
572    Król Piotruś w Parku Mamutów BFN5 15 36.00
573    Marsze na orientację PZPI1 76 42.24
574    Cudowne lody PZPI2 51 39.33
576    Jasio kłamczuszek PZPI4 3 2.73
577    Nadruk na płytce PZPI5 5 7.06
595    Random variables KMS_3A 22 39.73
610    Niedokładne kodowanie ETI06E1 3 1.77
612    Wyścigi biedronek ETI06E3 6 4.64
623    Funkcja FUNCT1 17 23.53
624    Eksplozja EXPLO 37 31.64
625    Stołówka CANTEEN 16 15.32
627    Klucze KEYS 85 21.97
628    Półki SHELVES 61 34.65
629    Skąpiec MISER 44 39.54
632    Prostokąty RECT2 17 19.17
743    Algorytm włączania ALGWLACZ 28 45.59
748    Po prostu oblicz wynik! FUNINT 33 74.35
782    Własne porządki BISORT 106 75.61
836    Wieżyca HILLS 40 40.19
849    Sieć czysto światłowodowa TFIBRE 293 50.29
856    Oświetlone miasto LCITY 73 49.08
858    Bajtlandzki turniej BTURN 16 16.52
864    Kanonier Jaś PZPI06_1 8 5.67
875    Ustawionych sojuszy ciąg dalszy PZPI06_4 2 23.94
1067    Dwubarwne wieze hanoi HAN 108 52.53
1079    Odważne kompozycje ETI07E3 64 21.59
1080    Spadająca kulka ETI07E4 32 10.88
1086    Zimowe zapasy ETI07E6 114 95.26
1087    Wiosna radosna ETI07E7 214 91.56
1090    Interpolacja MN06_6 106 48.47
1109    Aproksymacja Średniokwadratowa Dyskretna MN06_7 55 41.67
1113    Mixture of Gaussians KMS_B2 5 68.35
1140    Binarny ciąg leksykograficzny MWPZ06Y 243 54.81
1143    Przedziały MWPZ06B 47 34.13
1144    Autobus MWPZ06C 123 36.81
1175    Która większa - brainf##k MAXMINBR 177 36.49
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.