lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 24845 21.73
496    Dwie cyfry silni FCTRL3 20475 20.07
499    Czy umiesz potęgować PA05_POT 13027 12.10
506    Flamaster FLAMASTE 10929 36.82
522    Przedszkolanka PRZEDSZK 16436 48.75
549    Proste dodawanie RNO_DOD 26074 45.12
568    Zabawne Dodawanie Piotrusia BFN1 7144 49.98
601    NWD PP0501A 19877 43.86
606    Tablice PP0502B 18652 49.64
609    Pole pewnego koła ETI06F1 11212 40.78
617    StringMerge PP0504B 6952 43.78
619    Reprezentacja liczb typu float PP0504D 2874 40.00
626    Obżartuchy GLUTTON 13180 35.33
663    Sort 1 PP0506A 5389 31.97
675    SkarbFinder SKARBFI 6623 50.82
708    Problem Collatza PTCLTZ 8691 67.81
723    ROL PTROL 13359 61.11
769    Zadanie próbne PTEST 40636 54.90
804    Gra Euklidesa EUCGAME 10514 67.53
806    Wiatraczki FANGEN 2862 63.98
833    Dwumiany BINOMS 3873 17.10
968    Suma SUMA 15577 32.20
969    Równanie kwadratowe ROWNANIE 9773 34.55
977    Tablica TABLICA 9769 35.51
978    Stos STOS 6663 34.57
997    Kalkulator CALC 14228 28.12
998    Kalkulator 2 CALC2 7595 54.67
1011    Połowa POL 12485 54.41
1016    Predkość średnia VSR 21951 51.81
1019    Systemy pozycyjne SYS 3837 51.16
1032    Podzielność PP0601B 11720 65.77
1035    Test 3 PP0601A2 7412 32.36
1042    Transponowanie macierzy TRN 7574 54.40
1055    Parzyste nieparzyste PP0602A 11144 57.81
1056    Tabelki liczb PP0602B 2617 47.10
1102    Średnia arytmetyczna PP0604A 6255 27.01
1125    Ostatnia cyfra - BR OSTBR 969 29.57
1139    Nowa działka MWPZ06X 15489 65.74
1142    Ciążowy specjalista MWPZ06A 2882 39.76
1145    Imieniny MWPZ06D 5610 19.25
1149    Konkurs pseudomatematyczny MWPZ06H 2721 41.76
1211    Niekolejne NIEKOLEJ 3362 28.04
1228    Równanie liniowe JROWLIN 8617 35.86
1240    Współliniowość punktów JWSPLIN 6238 54.51
1242    Zliczacz liter JZLICZ 6184 44.47
1261    Pesel JPESEL 10887 37.49
1262    ROL (k) PP0602D 8428 55.60
1276    Spacje JSPACE 5548 20.59
1289    Tagi HTML JHTMLLET 5643 49.87
1299    Stefan FZI_STEF 3502 22.04
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.