lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 1365 51.59
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 1356 37.07
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 935 41.25
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 977 57.05
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 1452 54.22
12582    Pole trapezu POLTR 1325 37.81
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 1142 35.22
12644    Ile za benzynę BENZYNA 1203 60.42
12699    Droga do szkoły TRASSY 1175 78.19
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 1034 51.39
12835    Godziny i minuty HOURS 1128 46.65
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 983 41.02
13140    Prosta mediana MDMDMD 874 58.57
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 840 59.97
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 764 69.38
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 888 52.51
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 610 20.44
17051    Roznica cyfr RCYFR 958 53.05
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 672 55.87
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 829 65.15
25277    Następna litera NEXTCHAR 744 70.50
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 628 53.97
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 809 41.11
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 502 35.74
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 744 75.86
32901    Po prostu suma CHRITDE 426 31.42
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 497 58.45
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 688 61.57
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 38 4.80
34948    Wyznacz pole rombu POLEROMB 648 37.49
34949    Pole trójkąta POLETROJKATA 648 30.19
37104    Kwadrat sumy WAP001 253 68.38
37105    Kwadrat liczby WAP002 253 71.66
37106    Sześcian sumy WAP003 230 66.76
37909    JASIO testowe JASIO1 35 12.20
38735    Suma liczb naturalnych JASIO63 67 30.04
38742    Miara kąta w n-kącie foremnym JASIO64 75 64.96
40699    Litery w przedziale LITPOMIE 19 90.91
40700    Coś o rzeczywistych CMMC 19 67.86
40701    Prosta arytmetyka PRARYTM 20 35.09
40702    Kiedy będzie północ? POLNOC 29 93.55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.