lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 1269 51.75
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 1264 36.99
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 888 40.93
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 951 57.62
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 1347 54.47
12582    Pole trapezu POLTR 1234 37.44
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 1062 35.06
12644    Ile za benzynę BENZYNA 1124 60.87
12699    Droga do szkoły TRASSY 1103 78.10
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 986 50.86
12835    Godziny i minuty HOURS 1059 46.57
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 924 40.91
13140    Prosta mediana MDMDMD 844 59.28
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 790 59.93
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 726 69.33
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 851 52.80
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 598 20.69
17051    Roznica cyfr RCYFR 892 52.03
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 658 56.02
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 780 64.65
25277    Następna litera NEXTCHAR 680 70.15
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 588 52.96
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 764 41.36
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 483 36.11
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 691 74.90
32901    Po prostu suma CHRITDE 415 32.28
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 474 58.96
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 647 61.36
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 35 4.67
34948    Wyznacz pole rombu POLEROMB 605 37.05
34949    Pole trójkąta POLETROJKATA 586 29.51
37104    Kwadrat sumy WAP001 205 65.56
37105    Kwadrat liczby WAP002 194 67.79
37106    Sześcian sumy WAP003 190 65.47
37909    JASIO testowe JASIO1 35 13.06
38735    Suma liczb naturalnych JASIO63 48 30.43
38742    Miara kąta w n-kącie foremnym JASIO64 49 78.12
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.