lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 1598 49.72
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 1599 37.26
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 1107 40.84
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 1174 57.76
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 1703 54.90
12582    Pole trapezu POLTR 1536 38.11
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 1339 35.77
12644    Ile za benzynę BENZYNA 1410 62.36
12699    Droga do szkoły TRASSY 1382 77.76
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 1225 51.90
12835    Godziny i minuty HOURS 1346 47.91
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 1166 42.01
13140    Prosta mediana MDMDMD 1020 58.61
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 987 59.98
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 902 67.92
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 1046 53.45
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 726 20.29
17051    Roznica cyfr RCYFR 1114 54.31
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 781 53.96
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 970 64.73
25277    Następna litera NEXTCHAR 886 71.07
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 753 54.56
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 964 41.81
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 626 35.40
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 924 76.88
32901    Po prostu suma CHRITDE 532 31.62
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 622 60.19
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 843 62.98
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 73 7.11
34948    Wyznacz pole rombu POLEROMB 784 38.60
34949    Pole trójkąta POLETROJKATA 804 31.64
37104    Kwadrat sumy WAP001 413 70.44
37105    Kwadrat liczby WAP002 414 74.96
37106    Sześcian sumy WAP003 369 70.14
38735    Suma liczb naturalnych JASIO63 163 26.32
38742    Miara kąta w n-kącie foremnym JASIO64 159 65.38
40699    Litery w przedziale LITPOMIE 133 70.00
40700    Coś o rzeczywistych CMMC 129 73.66
40701    Prosta arytmetyka PRARYTM 100 23.21
40702    Kiedy będzie północ? POLNOC 189 83.26
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.