lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 1216 51.61
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 1210 36.95
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 850 41.33
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 896 58.48
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 1280 54.49
12582    Pole trapezu POLTR 1169 37.59
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 999 34.42
12644    Ile za benzynę BENZYNA 1067 61.20
12699    Droga do szkoły TRASSY 1055 78.17
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 938 50.70
12835    Godziny i minuty HOURS 1015 46.80
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 871 41.29
13140    Prosta mediana MDMDMD 805 59.69
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 742 59.74
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 681 68.96
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 810 52.30
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 559 20.49
17051    Roznica cyfr RCYFR 845 51.78
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 618 55.80
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 732 64.22
25277    Następna litera NEXTCHAR 647 70.08
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 557 52.98
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 715 40.90
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 470 36.79
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 643 76.71
32901    Po prostu suma CHRITDE 387 31.60
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 446 58.55
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 592 61.25
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 33 4.53
34948    Wyznacz pole rombu POLEROMB 557 37.05
34949    Pole trójkąta POLETROJKATA 534 29.01
37104    Kwadrat sumy WAP001 141 66.09
37105    Kwadrat liczby WAP002 138 63.11
37106    Sześcian sumy WAP003 133 64.52
37909    Serce JASIO1 7 26.92
38735    Suma liczb naturalnych JASIO63 12 80.00
38742    Miara kąta w n-kącie foremnym JASIO64 2 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.