lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1300    Szyfr Cezara JSZYCER 7065 32.96
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2342 26.25
1502    Samolot POTSAM 18240 68.71
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4503 61.11
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 20003 68.71
1830    Nierówność trójkąta KC003 7152 42.71
1844    Zliczanie wystąpień KC004 6108 53.87
1853    Formularz KC005 1520 23.55
1854    Godzina chaosu CHAOS 1083 32.08
1909    Sumy wielokrotne KC008 4553 28.04
1910    Odwracanie wyrazów KC009 6998 45.12
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 3134 40.57
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2451 24.61
1978    Zliczanie linii PROGC01 4241 45.20
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 2023 25.07
2045    Pola Prostokątów SIL 1305 30.31
2181    Wycinanie literek PROGC05 4779 53.53
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1297 31.56
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 4142 67.69
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3405 65.70
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1252 36.67
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1433 27.42
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1856 55.67
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 7353 65.54
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 532 13.20
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 656 21.03
4344    Tanie hotele HOT 233 28.71
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 191 37.01
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2525 64.52
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 3039 65.62
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 1973 90.11
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 2651 89.95
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 2716 89.45
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 2187 87.08
5136    XV WZP09_2F 2099 28.94
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2786 58.02
5805    Zegar MWP2_1A 511 49.01
5853    Majątek Billa MWP2_2B 713 33.13
5854    Okręgi MWP2_2C 568 22.04
5954    Permutacje MWP2_3C 374 36.19
6441    Prostokąty XIWTPZA 734 8.13
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2424 29.93
7300    Abakus ABAKUS 267 19.05
7336    Mastermind MSTRMND 659 26.57
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1226 24.53
7986    Cyfry MWP3_1B1 176 10.65
7988    Działka MWP3_1C1 533 14.16
8028    Równanie MWP3_2B1 360 28.84
8030    Stonogi MWP3_2C1 114 18.23
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 258 49.02
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.