lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1300    Szyfr Cezara JSZYCER 6873 32.98
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2260 26.30
1502    Samolot POTSAM 17742 68.79
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4409 61.08
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 19429 68.84
1830    Nierówność trójkąta KC003 7001 42.63
1844    Zliczanie wystąpień KC004 5967 53.68
1853    Formularz KC005 1480 23.62
1854    Godzina chaosu CHAOS 1044 31.88
1909    Sumy wielokrotne KC008 4470 28.04
1910    Odwracanie wyrazów KC009 6823 44.99
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 3050 40.28
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2386 24.43
1978    Zliczanie linii PROGC01 4179 45.18
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1983 25.20
2045    Pola Prostokątów SIL 1261 30.07
2181    Wycinanie literek PROGC05 4655 53.48
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1271 31.75
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 4034 67.77
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3340 65.62
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1234 36.72
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1390 27.52
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1825 55.58
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 7133 65.30
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 522 13.24
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 649 21.11
4344    Tanie hotele HOT 227 29.04
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 185 37.18
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2463 64.48
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 2967 65.47
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 1920 90.22
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 2612 89.97
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 2663 89.46
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 2144 87.18
5136    XV WZP09_2F 2041 28.92
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2730 58.10
5805    Zegar MWP2_1A 500 49.27
5853    Majątek Billa MWP2_2B 696 33.16
5854    Okręgi MWP2_2C 557 22.10
5954    Permutacje MWP2_3C 364 36.15
6441    Prostokąty XIWTPZA 717 8.28
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2373 29.96
7300    Abakus ABAKUS 263 19.40
7336    Mastermind MSTRMND 621 26.21
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1183 24.38
7986    Cyfry MWP3_1B1 171 10.70
7988    Działka MWP3_1C1 519 14.40
8028    Równanie MWP3_2B1 353 29.03
8030    Stonogi MWP3_2C1 113 18.30
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 254 49.50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.