lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1300    Szyfr Cezara JSZYCER 6154 33.20
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2049 26.59
1502    Samolot POTSAM 16113 68.99
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4153 63.38
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 17397 68.97
1830    Nierówność trójkąta KC003 6517 42.53
1844    Zliczanie wystąpień KC004 5626 53.63
1853    Formularz KC005 1403 24.31
1854    Godzina chaosu CHAOS 974 32.67
1909    Sumy wielokrotne KC008 4123 28.25
1910    Odwracanie wyrazów KC009 6270 44.88
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 2826 39.87
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2172 24.87
1978    Zliczanie linii PROGC01 3870 44.71
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1909 25.58
2045    Pola Prostokątów SIL 1192 30.32
2181    Wycinanie literek PROGC05 4300 53.43
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1212 32.06
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 3760 68.10
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3164 65.91
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1198 36.71
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1160 27.21
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1745 55.43
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 6393 65.24
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 492 13.08
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 624 21.36
4344    Tanie hotele HOT 208 29.43
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 175 42.82
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2295 64.33
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 2762 65.43
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 1794 90.31
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 2473 90.29
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 2504 89.57
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 2008 87.23
5136    XV WZP09_2F 1822 29.63
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2475 58.07
5805    Zegar MWP2_1A 468 49.84
5853    Majątek Billa MWP2_2B 652 33.46
5854    Okręgi MWP2_2C 526 22.26
5954    Permutacje MWP2_3C 344 36.86
6441    Prostokąty XIWTPZA 664 8.85
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2212 29.99
7300    Abakus ABAKUS 256 20.10
7336    Mastermind MSTRMND 594 26.36
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1115 23.53
7986    Cyfry MWP3_1B1 165 10.90
7988    Działka MWP3_1C1 492 15.00
8028    Równanie MWP3_2B1 330 29.63
8030    Stonogi MWP3_2C1 108 18.15
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 246 49.58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.