lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1300    Szyfr Cezara JSZYCER 6773 33.01
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2228 26.35
1502    Samolot POTSAM 17494 68.86
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4380 61.19
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 19011 68.88
1830    Nierówność trójkąta KC003 6931 42.75
1844    Zliczanie wystąpień KC004 5927 53.72
1853    Formularz KC005 1464 23.69
1854    Godzina chaosu CHAOS 1028 31.85
1909    Sumy wielokrotne KC008 4396 28.10
1910    Odwracanie wyrazów KC009 6761 45.10
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 3024 40.28
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2342 24.48
1978    Zliczanie linii PROGC01 4149 45.11
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1970 25.22
2045    Pola Prostokątów SIL 1252 30.05
2181    Wycinanie literek PROGC05 4616 53.39
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1245 31.61
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 4008 68.04
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3313 65.65
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1227 36.69
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1357 27.31
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1820 55.54
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 7062 65.21
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 516 13.09
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 644 21.17
4344    Tanie hotele HOT 224 28.83
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 183 37.32
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2441 64.59
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 2939 65.78
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 1905 90.21
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 2572 90.06
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 2643 89.48
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 2116 87.23
5136    XV WZP09_2F 1998 29.00
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2700 58.11
5805    Zegar MWP2_1A 494 49.21
5853    Majątek Billa MWP2_2B 692 33.27
5854    Okręgi MWP2_2C 553 22.25
5954    Permutacje MWP2_3C 361 36.20
6441    Prostokąty XIWTPZA 705 8.28
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2352 30.03
7300    Abakus ABAKUS 262 19.41
7336    Mastermind MSTRMND 618 26.19
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1169 24.28
7986    Cyfry MWP3_1B1 170 10.77
7988    Działka MWP3_1C1 516 14.50
8028    Równanie MWP3_2B1 348 28.93
8030    Stonogi MWP3_2C1 113 18.45
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 253 49.80
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.