lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1300    Szyfr Cezara JSZYCER 6282 33.23
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2088 26.56
1502    Samolot POTSAM 16532 68.92
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4226 62.40
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 17855 69.00
1830    Nierówność trójkąta KC003 6648 42.67
1844    Zliczanie wystąpień KC004 5701 53.63
1853    Formularz KC005 1419 24.25
1854    Godzina chaosu CHAOS 988 32.34
1909    Sumy wielokrotne KC008 4175 28.18
1910    Odwracanie wyrazów KC009 6378 44.98
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 2871 40.09
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2204 24.95
1978    Zliczanie linii PROGC01 3940 44.84
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1920 25.47
2045    Pola Prostokątów SIL 1214 30.39
2181    Wycinanie literek PROGC05 4373 53.48
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1220 32.03
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 3811 68.13
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3193 65.94
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1205 36.69
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1204 27.16
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1764 55.66
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 6580 65.17
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 501 13.16
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 628 21.33
4344    Tanie hotele HOT 212 29.30
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 176 42.86
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2333 64.47
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 2791 65.46
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 1826 90.26
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 2493 90.13
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 2546 89.55
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 2036 87.18
5136    XV WZP09_2F 1895 29.49
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2515 58.35
5805    Zegar MWP2_1A 472 49.73
5853    Majątek Billa MWP2_2B 666 33.72
5854    Okręgi MWP2_2C 537 22.27
5954    Permutacje MWP2_3C 348 36.69
6441    Prostokąty XIWTPZA 677 8.76
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2256 29.84
7300    Abakus ABAKUS 258 20.10
7336    Mastermind MSTRMND 598 26.33
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1135 24.42
7986    Cyfry MWP3_1B1 166 10.78
7988    Działka MWP3_1C1 500 14.95
8028    Równanie MWP3_2B1 334 29.45
8030    Stonogi MWP3_2C1 108 18.13
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 248 49.48
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.