lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1300    Szyfr Cezara JSZYCER 5623 33.18
1310    Liczba na słowo JLITOSL 1854 26.10
1502    Samolot POTSAM 14647 68.85
1596    Wiek segmentolka WSEGA 3933 63.85
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 15798 69.16
1830    Nierówność trójkąta KC003 6008 42.16
1844    Zliczanie wystąpień KC004 5215 53.15
1853    Formularz KC005 1329 24.64
1854    Godzina chaosu CHAOS 894 32.74
1909    Sumy wielokrotne KC008 3886 28.44
1910    Odwracanie wyrazów KC009 5758 44.83
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 2629 39.81
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2005 24.60
1978    Zliczanie linii PROGC01 3613 44.17
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1827 25.71
2045    Pola Prostokątów SIL 1110 30.10
2181    Wycinanie literek PROGC05 3944 53.55
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1162 31.99
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 3468 68.06
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 2961 65.78
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1142 36.52
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1032 26.75
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1645 55.28
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 5798 64.81
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 470 13.44
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 589 21.28
4344    Tanie hotele HOT 184 28.59
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 167 44.11
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2143 63.85
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 2556 64.98
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 1644 90.48
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 2323 90.46
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 2346 89.61
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 1850 87.98
5136    XV WZP09_2F 1635 30.45
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2312 58.03
5805    Zegar MWP2_1A 436 50.72
5853    Majątek Billa MWP2_2B 618 33.68
5854    Okręgi MWP2_2C 496 22.41
5954    Permutacje MWP2_3C 326 36.99
6441    Prostokąty XIWTPZA 618 9.35
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2029 30.73
7300    Abakus ABAKUS 250 20.00
7336    Mastermind MSTRMND 568 25.84
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1053 23.58
7986    Cyfry MWP3_1B1 161 11.19
7988    Działka MWP3_1C1 462 15.21
8028    Równanie MWP3_2B1 316 29.92
8030    Stonogi MWP3_2C1 102 19.27
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 234 50.45
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.