lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1300    Szyfr Cezara JSZYCER 6100 33.16
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2022 26.56
1502    Samolot POTSAM 15919 68.98
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4113 63.39
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 17220 69.11
1830    Nierówność trójkąta KC003 6473 42.49
1844    Zliczanie wystąpień KC004 5583 53.63
1853    Formularz KC005 1395 24.32
1854    Godzina chaosu CHAOS 963 32.65
1909    Sumy wielokrotne KC008 4097 28.23
1910    Odwracanie wyrazów KC009 6219 44.86
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 2805 39.71
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2154 24.73
1978    Zliczanie linii PROGC01 3847 44.67
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1897 25.57
2045    Pola Prostokątów SIL 1178 30.18
2181    Wycinanie literek PROGC05 4270 53.34
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1204 31.82
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 3732 68.13
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3147 65.97
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1195 36.68
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1144 27.27
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1739 55.37
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 6329 65.18
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 489 13.11
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 621 21.32
4344    Tanie hotele HOT 204 29.44
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 174 43.12
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2275 64.21
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 2740 65.29
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 1773 90.37
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 2464 90.27
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 2489 89.54
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 1994 87.22
5136    XV WZP09_2F 1799 29.54
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2453 57.87
5805    Zegar MWP2_1A 461 49.73
5853    Majątek Billa MWP2_2B 646 33.26
5854    Okręgi MWP2_2C 522 22.25
5954    Permutacje MWP2_3C 340 36.89
6441    Prostokąty XIWTPZA 660 8.83
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2197 29.96
7300    Abakus ABAKUS 256 20.12
7336    Mastermind MSTRMND 591 26.27
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1114 23.82
7986    Cyfry MWP3_1B1 165 10.95
7988    Działka MWP3_1C1 486 14.95
8028    Równanie MWP3_2B1 327 29.80
8030    Stonogi MWP3_2C1 107 18.46
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 245 49.58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.