lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2036 26.57
1502    Samolot POTSAM 16000 68.99
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4140 63.42
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 17310 69.00
1830    Nierówność trójkąta KC003 6501 42.51
1844    Zliczanie wystąpień KC004 5608 53.61
1853    Formularz KC005 1399 24.30
1854    Godzina chaosu CHAOS 969 32.67
1909    Sumy wielokrotne KC008 4111 28.24
1910    Odwracanie wyrazów KC009 6243 44.87
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 2818 39.82
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2166 24.88
1978    Zliczanie linii PROGC01 3861 44.69
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1903 25.57
2045    Pola Prostokątów SIL 1188 30.30
2181    Wycinanie literek PROGC05 4291 53.43
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1208 32.01
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 3748 68.08
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3155 65.93
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1196 36.68
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1155 27.25
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1743 55.42
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 6359 65.23
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 490 13.07
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 622 21.34
4344    Tanie hotele HOT 206 29.55
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 175 42.93
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2288 64.28
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 2752 65.37
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 1786 90.31
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 2472 90.28
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 2496 89.59
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 2004 87.25
5136    XV WZP09_2F 1815 29.66
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2466 57.97
5805    Zegar MWP2_1A 464 49.59
5853    Majątek Billa MWP2_2B 650 33.32
5854    Okręgi MWP2_2C 524 22.22
5954    Permutacje MWP2_3C 342 36.92
6441    Prostokąty XIWTPZA 662 8.78
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2204 29.97
7300    Abakus ABAKUS 256 20.10
7336    Mastermind MSTRMND 592 26.28
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1115 23.64
7986    Cyfry MWP3_1B1 165 10.91
7988    Działka MWP3_1C1 489 14.94
8028    Równanie MWP3_2B1 328 29.68
8030    Stonogi MWP3_2C1 107 18.46
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 246 49.58
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 778 24.27
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.