lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2009 26.57
1502    Samolot POTSAM 15847 68.93
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4099 63.39
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 17140 69.08
1830    Nierówność trójkąta KC003 6447 42.45
1844    Zliczanie wystąpień KC004 5550 53.65
1853    Formularz KC005 1389 24.37
1854    Godzina chaosu CHAOS 959 32.84
1909    Sumy wielokrotne KC008 4082 28.27
1910    Odwracanie wyrazów KC009 6178 44.81
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 2790 39.91
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2145 24.74
1978    Zliczanie linii PROGC01 3834 44.68
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1890 25.57
2045    Pola Prostokątów SIL 1171 30.28
2181    Wycinanie literek PROGC05 4241 53.42
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1201 31.84
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 3705 68.11
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3133 65.93
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1190 36.74
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1128 27.35
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1731 55.41
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 6292 65.17
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 489 13.26
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 619 21.37
4344    Tanie hotele HOT 203 29.35
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 173 43.47
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2261 64.09
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 2720 65.21
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 1759 90.37
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 2449 90.24
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 2479 89.56
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 1983 87.24
5136    XV WZP09_2F 1785 29.74
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2434 57.77
5805    Zegar MWP2_1A 457 49.78
5853    Majątek Billa MWP2_2B 644 33.49
5854    Okręgi MWP2_2C 520 22.31
5954    Permutacje MWP2_3C 339 36.92
6441    Prostokąty XIWTPZA 656 8.84
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2188 29.98
7300    Abakus ABAKUS 256 20.12
7336    Mastermind MSTRMND 591 26.27
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1111 23.78
7986    Cyfry MWP3_1B1 164 11.00
7988    Działka MWP3_1C1 482 14.99
8028    Równanie MWP3_2B1 326 29.76
8030    Stonogi MWP3_2C1 107 18.46
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 245 49.58
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 771 24.35
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.