lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2119 26.29
1502    Samolot POTSAM 16787 68.95
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4258 62.11
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 18172 69.04
1830    Nierówność trójkąta KC003 6702 42.68
1844    Zliczanie wystąpień KC004 5747 53.54
1853    Formularz KC005 1429 24.20
1854    Godzina chaosu CHAOS 996 32.22
1909    Sumy wielokrotne KC008 4228 28.16
1910    Odwracanie wyrazów KC009 6488 45.02
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 2899 40.04
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2227 24.88
1978    Zliczanie linii PROGC01 3989 44.98
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1937 25.44
2045    Pola Prostokątów SIL 1221 30.26
2181    Wycinanie literek PROGC05 4437 53.47
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1227 32.01
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 3858 68.12
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3236 65.91
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1211 36.65
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1229 27.00
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1779 55.69
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 6684 65.20
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 504 13.15
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 630 21.32
4344    Tanie hotele HOT 213 29.07
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 176 42.86
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2374 64.59
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 2836 65.50
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 1845 90.24
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 2519 90.02
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 2573 89.53
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 2062 87.19
5136    XV WZP09_2F 1922 29.44
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2548 58.44
5805    Zegar MWP2_1A 474 49.52
5853    Majątek Billa MWP2_2B 671 33.59
5854    Okręgi MWP2_2C 541 22.24
5954    Permutacje MWP2_3C 351 36.66
6441    Prostokąty XIWTPZA 685 8.62
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2288 29.95
7300    Abakus ABAKUS 258 20.04
7336    Mastermind MSTRMND 613 26.38
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1145 24.50
7986    Cyfry MWP3_1B1 166 10.77
7988    Działka MWP3_1C1 501 14.83
8028    Równanie MWP3_2B1 337 29.48
8030    Stonogi MWP3_2C1 109 18.00
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 249 49.59
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 815 23.57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.