lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2093 26.48
1502    Samolot POTSAM 16602 68.93
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4234 62.41
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 17949 69.04
1830    Nierówność trójkąta KC003 6664 42.66
1844    Zliczanie wystąpień KC004 5713 53.60
1853    Formularz KC005 1422 24.23
1854    Godzina chaosu CHAOS 990 32.23
1909    Sumy wielokrotne KC008 4186 28.16
1910    Odwracanie wyrazów KC009 6432 45.03
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 2876 39.97
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2207 24.90
1978    Zliczanie linii PROGC01 3953 44.86
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1925 25.42
2045    Pola Prostokątów SIL 1217 30.37
2181    Wycinanie literek PROGC05 4389 53.50
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1222 32.00
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 3824 68.16
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3216 65.92
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1206 36.71
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1208 27.09
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1769 55.66
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 6604 65.18
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 501 13.14
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 628 21.33
4344    Tanie hotele HOT 214 29.44
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 176 42.86
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2353 64.47
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 2812 65.43
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 1832 90.27
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 2505 90.02
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 2549 89.56
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 2044 87.19
5136    XV WZP09_2F 1901 29.52
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2528 58.39
5805    Zegar MWP2_1A 473 49.47
5853    Majątek Billa MWP2_2B 668 33.51
5854    Okręgi MWP2_2C 538 22.21
5954    Permutacje MWP2_3C 349 36.66
6441    Prostokąty XIWTPZA 679 8.72
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2273 29.92
7300    Abakus ABAKUS 258 20.10
7336    Mastermind MSTRMND 598 26.33
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1138 24.43
7986    Cyfry MWP3_1B1 166 10.77
7988    Działka MWP3_1C1 500 14.89
8028    Równanie MWP3_2B1 335 29.46
8030    Stonogi MWP3_2C1 108 18.13
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 249 49.64
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 802 23.52
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.