lista zadań łatwe problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1310    Liczba na słowo JLITOSL 2024 26.57
1502    Samolot POTSAM 15932 68.98
1596    Wiek segmentolka WSEGA 4120 63.42
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 17229 69.12
1830    Nierówność trójkąta KC003 6475 42.49
1844    Zliczanie wystąpień KC004 5589 53.58
1853    Formularz KC005 1395 24.32
1854    Godzina chaosu CHAOS 965 32.70
1909    Sumy wielokrotne KC008 4098 28.23
1910    Odwracanie wyrazów KC009 6221 44.87
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 2805 39.70
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 2155 24.74
1978    Zliczanie linii PROGC01 3849 44.67
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1897 25.57
2045    Pola Prostokątów SIL 1178 30.19
2181    Wycinanie literek PROGC05 4274 53.35
2217    Statystyka pozycyjna KC022 1204 31.82
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 3736 68.11
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 3148 65.97
3328    Histogram z liczb PASTAB4 1195 36.68
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 1145 27.25
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 1739 55.37
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 6334 65.17
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 489 13.11
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 621 21.32
4344    Tanie hotele HOT 205 29.53
4619    PTwPZ KWIX PTWPZ093 174 43.07
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 2276 64.22
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 2742 65.30
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 1775 90.32
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 2465 90.27
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 2489 89.54
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 1994 87.21
5136    XV WZP09_2F 1799 29.54
5517    Punkty w okręgu PICIRC 2455 57.88
5805    Zegar MWP2_1A 461 49.73
5853    Majątek Billa MWP2_2B 647 33.30
5854    Okręgi MWP2_2C 523 22.27
5954    Permutacje MWP2_3C 342 36.95
6441    Prostokąty XIWTPZA 660 8.83
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 2198 29.97
7300    Abakus ABAKUS 256 20.10
7336    Mastermind MSTRMND 592 26.30
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 1114 23.82
7986    Cyfry MWP3_1B1 165 10.95
7988    Działka MWP3_1C1 487 15.02
8028    Równanie MWP3_2B1 327 29.80
8030    Stonogi MWP3_2C1 107 18.46
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 245 49.58
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 775 24.35
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.