Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NAJBLPKT - Najbliższa para punktów

Mając dane N punktów na płaszczyźnie wyznacz najmniejszą odległość między dwoma punktami.

Input

W pierwszej linii liczba N(N<=50000)

W następnych N liniach współrzędne punktu Pi

xi,yi     |xi,yi|<=10^6

Output

Dwa punkty Pi, Pj, które wyznaczają najmniejszą odległość wśród wszystkich punktów (i<j) ,odległość najbliższej pary punktów z dokładnością do 10^-6

Example

Input:
5
0 0
-4 1
-7 -2
4 5
1 1
Output:
0 4 1.414214

Dodane przez:Krzysztof Lewko
Data dodania:2011-09-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:klasyk
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.