Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LIDER - Lider

Danych jest n liczb naturalnych. Twoim zadaniem jest znaleźć liczbę, która występuje więcej niż n/2 razy w podanym zestawie liczb. Jeśli takiej nie ma, na wyjściu program powinien wypisać wartość -1.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba testów t (t ≤ 10).  Następnie t testów. Każdy z nich zaczyna się od liczby n (1 ≤ n ≤ 5*105), która określa ilość liczb do wczytania. Następnie n liczb ai (0 ≤ ai ≤ 1018).

Wyjście

Wartość liczby ai, która występuje w ciągu więcej niż n/2 razy lub -1 jeśli takiej liczby nie ma.

Wejście:
4
2
10 20
3
10 10 20
1
1
2
2 2

Wyjście:
-1
10
1
2

Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2007-05-29
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.