Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HILLS2 - Wieżyca II

W czasie pamiętnej wyprawy w okolice Wieżycy, około południa (sporo przed feralnym zagubieniem się), doszło do przykrego incydentu. Członkowie STI, podziwiając malowniczy widok ze szczytu, stwierdzili z przerażeniem, że wyczerpały im się wszystkie zapasy. Na szczęście przewidujący prezes przygotował dzień wcześniej algorytmy opisujące drogi (niekoniecznie optymalne) ze szczytu do kilku pobliskich sklepów. Nie chcąc nadkładać drogi, studenci zakasali rękawy i niezwłocznie napisali program wyznaczający odległości sklepów od szczytu w linii prostej, mając w planach udanie się do najbliższego z nich.

Każdy z algorytmów przygotowanych przez prezesa jest ciągiem elementarnych poleceń trzech typów:

  • PREPARE - przygotuj się, tj. stań na szczycie, twarzą na północ.
  • TURN x - wykonaj zwrot o x stopni w prawo. Wartości x są liczbami całkowitymi z zakresu [ 0 , 359 ].
  • MOVE y - idź y metrów naprzód. Wartości y są liczbami całkowitymi z zakresu [ 1 , 1000 ].

Dla każdego algorytmu wyznacz odległość sklepu od szczytu (w metrach). Na tym etapie studenci mieli jeszcze dużo siły, więc zakładamy, że okolica jest płaska. Każdy algorytm zawiera przynajmniej jedno polecenie. Pierwszym poleceniem w każdym algorytmie jest PREPARE.

Input

T [ liczba algorytmów do przetworzenia, T <= 10 ]
k1 [ liczba poleceń w pierwszym algorytmie, 1 <= k1 <= 1 000 000 ]
[ polecenie 1 ]
[ polecenie 2 ]
...
[ polecenie k1 ]
[ opis kolejnych algorytmów ]

Output

d1 [ odległość pierwszego sklepu od szczytu, w metrach, z zaokrągleniem do pełnego centymetra ]
d2
...
dT

Przykład

Input:
3
1
PREPARE
4
PREPARE
MOVE 200
PREPARE
MOVE 300
4
PREPARE
MOVE 100
TURN 270
MOVE 100

Output:
0.00
300.00
141.42

Dodane przez:Kuba Białogrodzki
Data dodania:2006-05-01
Limit czasu wykonania programu:2.425s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET

ukryj komentarze
2015-02-03 16:51:16 Karol Ka¼mierczak
Czy mo¿na prosiæ o kilka testów?

Edit:
Potwierdzam jednego z moich przedmówców.
Zmiana dokładności liczby pi (18 cyfr po przecinku) dała AC.

Ostatnio edytowany: 2015-07-29 17:35:17
2011-04-24 22:32:38 Micha³ Majewski
Taka mała podpowiedź z racji braku testów na forum, uwaga na dokładność! głównie liczby pi ;)
2010-11-12 12:57:55 Adam B±k
@Jacek Klimaszewski
Nawet bardzo przypomina LOGO ;) tylko teraz jakoś to zaimplementować..

[EDIT]: jednak to nie będzie jakieś trudne, faktycznie średnie ;)

Ostatnio edytowany: 2010-11-12 13:08:34
2010-07-12 11:17:17 Piotr KÄ…kol
Faktycznie za łatwe na "trudne". Nawet program z błędem zalicza, jeśli go popełnia systematycznie (znak współrzędnych może się nawet nie liczyć). Tak więc przenoszę do średnich.
2010-07-08 08:01:59 Jacek Klimaszewski
Czy tylko mnie to przypomina sterowanie żółwiem w LOGO? ☺
2010-01-22 17:46:00 Krystian Zawistowski
To zadanie jest chyba trochę za łatwe jak na kategorię "trudne" ;]
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.