Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_02_17 - Najdłuższy podciąg różnowartościowy

Najdłuższy podciąg różnowartościowy

Z podanego ciągu liczb wyznacz najdłuższy spójny podciąg o różnych wartościach.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba przypadków testowych d (1 ≤ d ≤ 100). Każdy przypadek opisany jest w dwóch wierszach. W pierwszym podana jest liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 106) oznaczająca długość ciągu. W wierszu drugim danych jest n wyrazów ai ciągu (1 ≤ ai ≤ 1000).

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy podać w pierwszym wierszu długość takiego podciągu, w wierszu drugim szukany podciąg. Jeśli istnieje więcej niż jeden podciąg o najdłuższej długości, należy wypisać ten, który wystąpi w ciągu jako pierwszy.

Przykład

Wejście
2
10
7 1 9 5 3 1 2 10 3 9
5
4 2 5 4 4

Wyjście
6
9 5 3 1 2 10
3
4 2 5


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-09-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.