Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_02_02 - Małe problemy Bajtka

Bajtek bardzo chce od następnego roku pójść do przedszkola z kierunkiem rozszerzonego nauczania programowania. Poza możliwością rozwijania swoich umiejętności w najważniejszej dziedzinie życia Bajtkiem kieruje również chęć poznania pięknej pani przedszkolanki. Jednak aby się tam dostać chłopiec musi rozwiązać zagadkę, z którą mierzył się każdy 3-latek:

Jeżeli:
104 = 1
106 = 2
112 = 0
136 = 1
148 = ?

Jako starszy brat Bajtka musisz napisać program, który rozwiąże jego problem i pomoże ci poznać piękną panią przedszkolankę.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca ilość testów (0<n<101). Każdy test zawiera ciąg składający się z 6 liczb: k1, k2, ..., k(0 ≤ ki ≤ 999 oraz 1 ≤ i ≤ 6).

Wyjście

Dla każdego ciągu wybierz najmniejszą i największą liczbę, a następnie wypisz odpowiadającą jej według wzoru zagadki wartość.

Przykład

Wejście:
2
2 800 491 256 321 123
8 100 121 211 432 234
Wyjście:
0 4
2 0

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-09-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:Autor: Jędrzej Dembowski
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.