Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_02_01 - Wyznacz promień

Dla zadanych trzech niewspółliniowych punktów, określ jaka będzie długość promienia okręgu przechodzącego przez te punkty.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu sześć liczb całkowitych xA, yA, xB, yB, xC, yC będących współrzędnymi punktów A, B oraz C i należących do przedziału: [-1000; 1000].

Wyjście

Jedna liczba określająca długość promienia zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Przykład

Wejście:
0 0 3 0 3 4

Wyjście:
2.50

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-09-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.