Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FIBONUMS - Liczby Fibonacciego

Mając daną liczbę N oblicz N-tą liczbę fibonacciego modulo 1000000007 = 10^9 +7

Input

W pierwszym wierszu liczba testów T<=100.

W następnych T liniach liczby Ni

Ni<=10^9

Output

Dla każdego testu w osobnej linii Ni-ta liczba ciągu fibonacciego modulo 10^9+7

Example

Input:
2
10
10000

 Output: 55
271496360

Dodane przez:Krzysztof Lewko
Data dodania:2011-09-05
Limit czasu wykonania programu:0.102s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.