Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

EXPNUM - Oczekiwana długość drogi

Jasio otrzymał telefon od przyjaciela. Przyjaciel ten zaprasza go na kręgle. Kręgle znajdują się na skrzyżowaniu B, a Jasio siedzi w swoim domu znajdującym się przy skrzyżowaniu A. Jasiu ma mapę miasta na której znajduje się N skrzyżowań oraz M dróg łączących te skrzyżowania. Każda droga na mapie ma określoną długość. Jasio bardzo łatwo gubi się w mieście, dlatego zastanawia się, jaka jest oczekiwana długość* drogi z jego domu do kręgielni, jeśli weźmie pod uwagę tylko takie drogi, w których przez każde skrzyżowanie przejdzie maksymalnie raz.

Pomóż mu!

*Wartość oczekiwana

Input

Pierwsza linia - N, M (1 ≤ N ≤ 20, N  M ≤ 40) - oznaczają kolejno liczbę skrzyżowań, oraz liczbę dróg.

Kolejne M linii zawiera ai, bi, vi (1 ≤ ai,bi,vi ≤ N, ai != bi) oznaczające, że istnieje droga od skrzyżowania ai do skrzyżowania bi o długości vi. Każda droga jest dwukierunkowa. Drogi mogą tworzyć cykle. Nie istnieją dwie drogi łączące dwa te same skrzyżowania. Nie istnieje droga łącząca jedno i to samo skrzyżowanie.

Ostatnia linia zawiera liczbę A oraz B (1 ≤ A, B ≤ N) - kolejno: skrzyżowanie przy którym jest dom Jasia, oraz skrzyżowanie przy którym znajduje się kręgielnia.

Output

Jedna liczba X (z precyzją ustawioną do 10-6oznaczająca oczekiwaną długość drogi z domu Jasia do kręgielni. Jeśli nie ma takiej drogi, na wyjściu powinna pojawić się jedna liczba, -1.

Przykład

Wejście:
5 6
1 2 1
2 3 3
1 3 2
3 4 5
2 5 4
4 5 6
1 5

Wyjście:
10.500000
Wyjaśnienie:
Istnieją 4 możliwe drogi z punktu 1 do punktu 5:
1 -> 2 -> 5 (koszt 5)
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 (koszt 15)
1 -> 3 -> 4 -> 5 (koszt 13)
1 -> 3 -> 2 -> 5 (koszt 9)
Oczekiwana długość drogi = (5+15+13+9)/4 = 10.5

Dodane przez:Bartek
Data dodania:2014-08-09
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:Własny pomysł
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.