Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_06_07 - Zerówka

termin drugi

Dziś jest termin zerowy egzaminu ze "Wstępu do algorytmów". Na egzamin stawiło się niewielu studentów z kilku przyczyn. Niektórzy nie zaliczyli wszystkich wejściówek, inni nie zdobyli odpowiedniej liczby punktów, jeszcze inni po prostu się nie nauczyli. Profesor Algobit docenił tych, którzy wstawili się na zerówkę i przygotował proste zadanie dla tej nielicznej grupy. Brzmi ono następująco:

Wykładowca wylosował liczbę całkowitą n, która jest sumą pewnych dwóch składników x i y. Następnie wyznaczył sumę kwadratu drugiej części składnika x pomniejszonej o 2 i drugiego składnika. Następnie otrzymany wynik pomnożył przez liczbę rzeczywistą l i zadał następujące pytanie: 

Ile można uzyskać wyników całkowitych z powyższego działania  dla składników x należących do przedziału obustronnie domkniętego [a..b]?

Napisz program, który odpowie na to pytanie.

Wejście

W pierwszym wierszu dwie liczby n, gdzie |n| < 108 i l, gdzie |l| < 100 (liczba l posiada maksymalnie dwa miejsca po przecinku i jest różna od zera).

W drugim wierszu jedna liczba q określająca ilość zapytań (q < 106)

W następnych q wierszach po dwie liczby całkowite a i b określające przedział, taki że -104 < ab < 104.

Wyjście

Dla każdego zapytania jedna liczba oznaczająca ilość całkowitych wyników.

Przykład

Wejście:
4 4
2
0 5
7 10

Wyjście:
36
16

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-05-01
Limit czasu wykonania programu:1s-3.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.