Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_05_03 - Dwie mrówki

Bajtek, jako zapalony myrmekolog-amator, obserwuje od pewnego czasu, jak mrówki znoszą pożywienie z pewnego stałego miejsca do mrowiska. Zauważył, że poruszają się tam i z powrotem zawsze tą samą ścieżką oraz, że każda mrówka porusza się z indywidualną, ale niezmienną prędkością.

W tym tygodniu Bajtek przeprowadził serię pomiarów, dotyczących przypadku, w którym dwie mrówki (nazwijmy je Szybka i Wolna) wyruszały z mrowiska jednocześnie i z różną prędkością. Oczywiście dochodziło wtedy zawsze do sytuacji, w której Szybka mrówka już wracała z porcją pożywienia do mrowiska i spotykała idącą jeszcze w przeciwnym kierunku Wolną. W tym momencie Bajtek włączał stoper. Gdy Szybka po raz pierwszy wracała do mrowiska, Bajtek notował zmierzony jej czas ts. Zanim do mrowiska wróciła Wolna mrówka, Szybka zdążyła jeszcze kilka razy przynieść kolejne porcje pożywienia. Kiedy to jednak w końcu nastąpiło, Bajtek zanotował czas tw zmierzony Wolnej mrówce.

Chłopiec zauważył również, że pierwsza porcja pożywienia jaką zabrała Szybka mrówka była taka sama, jak ta, którą wzięła Wolna, ale każda kolejna porcja, jaką niosła Szybka, była q razy mniejsza od poprzedniej. Bajtka interesuje teraz ile razy więcej pożywienia zdążyła zanieść do mrowiska Szybka mrówka, w czasie, który potrzebowała Wolna, aby wrócić z pierwszą porcją?
Czas potrzebny na zabranie pożywienia oraz na pozostawienie go w mrowisku jest pomijalnie mały.

Wejście

W pierwszej linii liczba testów t (≤ 100000).
Każda z kolejnych t linii zawiera trzy liczby. Dwie liczby całkowite tw i ts (0tw,ts ≤ 109, tw > ts) oznaczające czas w sekundach jaki upłynął od momentu spotkania mrówek do powrotu (odpowiednio Wolnej i Szybkiej) do mrowiska. Jedna liczba rzeczywista q (≤ ≤ 106) podana z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku, oznaczająca ile razy kolejna porcja pożywienia jaką niosła Szybka mrówka była mniejsza od poprzedniej.

Wyjście

Dla każdego testu w osobnej linii jedna liczba rzeczywista, podana z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku, oznaczająca ile razy więcej pożywienia przyniosła do mrowiska Szybka mrówka.

Przykład

Wejście:
3
67 33 2.000001
1234 12 5.500000
5685467	607	1.100000
Wyjście:
1.000000
1.222222
10.998831 

Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2013-04-02
Limit czasu wykonania programu:1s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.