lista zadań algorytmy problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 330 37.96
601    NWD PP0501A 412 47.03
1019    Systemy pozycyjne SYS 90 60.77
12712    Suma dzielników DZIELN 108 25.71
12767    Metoda trapezów MTRAPEZ 62 34.31
12991    Parabole AL_03_10 13 14.76
13128    Przeszukiwanie binarne PBINARY 180 53.71
13137    Sortowanie liczb całkowitych SORTWNIA 78 33.62
13310    Postać binarna liczby naturalnej POSBIN 101 22.47
13587    Liczby Fibonacciego LFIBEGO 232 56.70
13682    Palindrom tekstowy PALIND2 391 46.29
13887    Wieże Hanoi REK1 36 58.95
14053    Skracanie ułamków SKRUL 190 59.30
14054    Najmniejsza wspólna wielokrotność NWWREK 188 64.96
14064    Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem PLINZWRT 124 57.87
14069    Testowanie algorytmów sortujących SORTTEST 184 71.78
14287    Schemat Hornera SCHHORN 133 46.05
14457    Szyfr cezara CEZAR 106 35.92
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 70 39.78
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 20 34.72
18873    Rozkład liczby na czynniki pierwsze RLNC 112 40.52
23887    Liczby pierwsze 2 PRIMEII 75 48.65
24031    Sortowanie wyrazów AVXLEX 32 30.27
26255    1 2 3 JEDDWATR 17 60.61
26294    Odcinki względem siebie ADCINKI 12 31.58
26312    Posortuj wyrazy SORTOWNIA2 18 42.86
26531    Posortuj parzyste SORTAGAIN 60 54.60
26846    Liczba czynników pierwszych LCZPIERW 22 72.92
26847    Wybory WYBORY0 35 44.24
27184    Metoda prostokątów METPROST 9 19.01
27215    Algorytm pierwiastkowania SQRTALG 41 32.35
29139    Czy to Fibonacci? FIBOAGAIN 37 58.33
29705    Dopasuj wzorzec STRWZORZEC 19 31.34
30918    Liczby sfeniczne SFENICZNEL 12 25.86
30920    Rozkład na czynniki - HARD FAKTHARD 9 20.31
30921    Być albo nie być BEORNOTTOBE 29 50.00
31125    Rozstęp zbioru ROZSTEPALGO 32 41.55
31199    BinoGame BINOGAME 16 18.12
31200    ONP ONPHARD 59 30.79
31201    Min Max MINMAXOPTIMAL 7 25.00
31202    AlgoTest ALGOTEST1 19 70.15
35325    Względnie pierwsze z 96 WZGLPRIMETYS 10 16.67
36173    Para liczb pierwszych ML2_A 20 41.82
36805    Liczby pierwsze kolejno odlicz PRIMEVNEXT 21 66.67
36866    NWD VS DZIELNIKI NWDDZIEL 8 22.22
39225    Prosto lub w lewo lub w prawo PROSTOCZYNIE 8 68.75
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.