lista zadań algorytmy problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 350 38.15
499    Czy umiesz potęgować PA05_POT 15 23.29
601    NWD PP0501A 412 47.03
663    Sort 1 PP0506A 28 52.17
1019    Systemy pozycyjne SYS 96 60.54
1300    Szyfr Cezara JSZYCER 12 45.16
1432    Szyfrowanie2 JSZYFR2 7 53.85
12712    Suma dzielników DZIELN 112 26.35
12767    Metoda trapezów MTRAPEZ 63 34.17
12991    Parabole AL_03_10 14 15.86
13128    Przeszukiwanie binarne PBINARY 198 55.11
13137    Sortowanie liczb całkowitych SORTWNIA 85 34.51
13310    Postać binarna liczby naturalnej POSBIN 105 22.28
13587    Liczby Fibonacciego LFIBEGO 244 56.12
13682    Palindrom tekstowy PALIND2 472 45.15
13887    Wieże Hanoi REK1 39 58.42
14053    Skracanie ułamków SKRUL 204 58.06
14054    Najmniejsza wspólna wielokrotność NWWREK 194 65.13
14064    Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem PLINZWRT 130 58.33
14069    Testowanie algorytmów sortujących SORTTEST 193 72.13
14287    Schemat Hornera SCHHORN 147 47.03
14457    Szyfr cezara II CEZAR 116 37.10
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 76 40.72
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 23 34.52
18873    Rozkład liczby na czynniki pierwsze RLNC 121 40.63
23887    Liczby pierwsze 2 PRIMEII 79 46.69
24031    Sortowanie wyrazów AVXLEX 37 30.62
26255    1 2 3 JEDDWATR 24 64.10
26294    Odcinki względem siebie ADCINKI 12 28.24
26312    Posortuj wyrazy SORTOWNIA2 20 42.61
26531    Posortuj parzyste SORTAGAIN 64 54.40
26846    Liczba czynników pierwszych LCZPIERW 25 74.51
26847    Wybory WYBORY0 40 43.22
27184    Metoda prostokątów METPROST 10 20.33
27215    Algorytm pierwiastkowania SQRTALG 42 32.18
29139    Czy to Fibonacci? FIBOAGAIN 39 59.60
29705    Dopasuj wzorzec STRWZORZEC 26 36.54
30918    Liczby sfeniczne SFENICZNEL 14 27.27
30920    Rozkład na czynniki - HARD FAKTHARD 10 28.38
30921    Być albo nie być BEORNOTTOBE 32 51.61
31125    Rozstęp zbioru ROZSTEPALGO 37 42.41
31199    BinoGame BINOGAME 19 19.38
31200    ONP ONPHARD 96 29.86
31201    Min Max MINMAXOPTIMAL 9 28.30
31202    AlgoTest ALGOTEST1 24 75.90
35325    Względnie pierwsze z 96 WZGLPRIMETYS 14 17.45
35485    Kajak na wodzie RNR_01_02 9 33.33
36173    Para liczb pierwszych ML2_A 31 42.68
36805    Liczby pierwsze kolejno odlicz PRIMEVNEXT 25 67.39
36866    NWD VS DZIELNIKI NWDDZIEL 10 22.78
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.