lista zadań algorytmy problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 321 40.89
601    NWD PP0501A 403 46.47
1019    Systemy pozycyjne SYS 82 59.39
12712    Suma dzielników DZIELN 99 25.37
12767    Metoda trapezów MTRAPEZ 51 35.07
12991    Parabole AL_03_10 12 14.12
13128    Przeszukiwanie binarne PBINARY 166 52.88
13137    Sortowanie liczb całkowitych SORTWNIA 75 33.85
13310    Postać binarna liczby naturalnej POSBIN 97 22.59
13587    Liczby Fibonacciego LFIBEGO 220 56.58
13682    Palindrom tekstowy PALIND2 302 46.55
13887    Wieże Hanoi REK1 36 58.95
14053    Skracanie ułamków SKRUL 182 60.46
14054    Najmniejsza wspólna wielokrotność NWWREK 176 64.59
14064    Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem PLINZWRT 124 58.80
14069    Testowanie algorytmów sortujących SORTTEST 169 70.51
14287    Schemat Hornera SCHHORN 128 46.75
14457    Szyfr cezara CEZAR 102 35.36
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 66 40.96
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 20 34.72
18873    Rozkład liczby na czynniki pierwsze RLNC 110 40.95
23887    Liczby pierwsze 2 PRIMEII 67 46.89
24031    Sortowanie wyrazów AVXLEX 31 29.71
26255    1 2 3 JEDDWATR 17 63.49
26294    Odcinki względem siebie ADCINKI 11 30.14
26312    Posortuj wyrazy SORTOWNIA2 16 41.58
26531    Posortuj parzyste SORTAGAIN 58 54.07
26846    Liczba czynników pierwszych LCZPIERW 18 72.09
26847    Wybory WYBORY0 33 43.60
27184    Metoda prostokątów METPROST 7 23.08
27215    Algorytm pierwiastkowania SQRTALG 32 30.94
29139    Czy to Fibonacci? FIBOAGAIN 29 66.67
29705    Dopasuj wzorzec STRWZORZEC 17 32.76
30918    Liczby sfeniczne SFENICZNEL 12 25.86
30920    Rozkład na czynniki - HARD FAKTHARD 8 19.35
30921    Być albo nie być BEORNOTTOBE 26 48.15
31125    Rozstęp zbioru ROZSTEPALGO 32 43.38
35325    Względnie pierwsze z 96 WZGLPRIMETYS 7 13.48
36173    Para liczb pierwszych ML2_A 13 40.00
36805    Liczby pierwsze kolejno odlicz PRIMEVNEXT 18 65.62
36866    NWD VS DZIELNIKI NWDDZIEL 6 25.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.