Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_02_06 - Czy to jest drzewo?

Twoim zadaniem jest określenie, czy podana struktura grafu reprezentuje drzewo.

Wejście

W pierwszym wierszu dwie liczby V i E określające liczbę wierzchołków oraz liczbę połączeń w grafie niewagowym, nieskierowanym (obie liczby są nie większe niż 100).

W kolejnych E wierszach po dwie różne liczby a i b definiujące połączenie między wierzchołkiem a i b. (1 <= a, b <= V).

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu napis TAK, jeśli struktra opisuje drzewo oraz napis NIE w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
5 4
1 2
2 3
2 4
1 5

Wyjście:
TAK

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-07-21
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.