Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_02_04 - Warstwa n

Określ wszystkie wierzchołki grafu, których najkrótsza odległość od pewnego ustalonego wierzchołka wynosi d.

Wejście

W pierwszym wierszu dwie liczby V i E określające liczbę wierzchołków oraz liczbę połączeń w grafie niewagowym, nieskierowanym (obie liczby są nie większe niż 100).

W kolejnych E wierszach po dwie różne liczby a i b definiujące połączenie między wierzchołkiem a i b. (1 <= a, b <= V).

W kolejnym wierszu dwie liczby n i d określającą wierzchołek początkowy oraz odległość, która dzieli szukane wierzchołki od wierzchołka n.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wierzchołki oddalone od wierzchołka n o d jednostek. Wierzchołki wypisz w porządku rosnącym. Przyjmujemy, że zdefiniowane połączenie między dwoma wierzchołkami ma wagę równą 1.

Przykład

Wejście:
5 5
1 2
2 3
2 4
1 5
5 4
1 2
Wyjście:
3 4

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-07-12
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.