Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_02_03 - Prześlij wiadomość

We wschodniej Bitocji wiadomości przesyłane pocztą eletroniczną dostarczane są do odbiorcy nawet po kilku dniach. Program wyznaczający serwery, przez które wiadomość musi przejść, jest bardzo niedoskonały. Twoim zadaniem jest napisanie ulepszonego programu, który wyznaczy najkrótszy czas dostarczenia wiadomości z zerwara A do zerwera B, następnie z B do C, C do D itd.

Wejście

W pierwszym wierszu dwie liczby V i E określające liczbę serwerów oraz liczbę połączeń między nimi (1 < V < 501, 0 < E < 100 000).

W kolejnych E wierszach po trzy liczby a, b i  definiujące połączenie między serwerami a i b oraz czas przesyłu wiadomości między nimi (0 < a, b <= V, 0 < c < 1000).

Następnie jedna liczba q określająca trasę danej wiadomości (nie większa niż milion). 

Następnie q numerów serwerów, przez które musi przejść dana wiadomość.

Wyjście

Najkrótszy czas, jaki będzie potrzebny, aby przesłać wiadomość.

Przykład

Wejście:
5 6
1 2 1
1 5 2
5 3 3
3 1 7
2 3 5
3 4 2
3
1 4 2

Wyjście:
14

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-07-12
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.