Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_02_01 - Długość trasy

Firma BiTeX poszukuje programistę, który napisze moduł do nowopowstałej nawigacji. Moduł ma wyznaczać długość trasy przechodzącej przez wybrane miasta.

Wejście

W pierwszym wierszu dwie liczby V i E określające odpowiednio liczbę miast oraz liczbę połączeń między nimi (obie liczby są nie większe niż milion).

W kolejnych E wierszach po dwie liczby a, b i definiujące dwukierunkowe połączenie między miastami a i b  o długości c (1 ≤ a ≠ b ≤ V, c ≤ 1000)

Następnie jedna liczba d określająca ilość odwiedzanych miast przez użytkownika.

W ostatnim wierszu d numerów miast (nie więcej niż 1000) wyznaczonych przez nawigację (numery miast są z zakresu 1..V).

Wyjście

Jedna liczba będąca szukaną odległością.

Przykład

Wejście:
5 6
1 2 1 
2 3 5
3 1 1
1 5 2
3 5 3
4 3 2
4
1 5 3 4

Wyjście:
7

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-07-12
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.