Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TOPSORTL - Porządek leksykograficzny w grafie

 

Mateusz chce zwiedzić miasta numerowane liczbami 0, 1, ..., n-1. 
Ma jednak narzucone przez kogoś tam relacje pomiędzy miastami. 
Relacja ta nazywa się relacją poprzedzania. 
Na przykład chcąc zwiedzić 5 miast : 0,1,2,3,4 mając narzucone relacje
1 przed 3
0 przed 4
2 przed 3

Mateusz może odwiedzić wszystkie miasta w kolejności np.
2 1 0 3 4

Twoim zadaniem jest dla danych relacji poprzedzania, znaleźć kolejność miast, 
które może odwiedzić Mateusz. W sytuacji, gdy nie możliwe jest odwiedzenie 
wszystkich miast wypisz -1. W sytuacji, gdy możliwych jest wiele odpowiedzi, wypisz najmniejszą leksykograficznie.

Input

 

W pierwszym wierszu dane są dwie liczby n i m. 1 <= n <= 10^6, 0 <= m <= 10^6.
W kolejnych m-wierszach znajdują się pary liczb
a b (oddzielone spacją) oznaczające, że miasto a należy odwiedzić przed miastem b. ( 0<= a, b < n ).

Output

 

Wypisz -1 jeśli niemożliwe jest zwiedzenie wszystkich miast zgodnie z opisem powyżej.
Wypisz wszystkie miasta w jednym wierszu oddzielając ich numery pojedynczym odstępem w kolejności
jakiej powinien zwiedzać je Mateusz.
W sytuacji, gdy możliwych jest wiele odpowiedzi, wypisz najmniejszą leksykograficznie

Przykład 1

Wejście:
13 12
1 2
2 3
2 4
4 0
2 5
5 6
6 7
7 8
8 9
8 10
7 11
11 12


Przykładowe wyjście:
1 2 3 4 0 5 6 7 8 9 10 11 12

Przykład 2

Wejście:
3 3
0 1
1 2
2 1

Wyjście:
-1

Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2007-03-21
Limit czasu wykonania programu:1s-1.187s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:ASM64 GAWK C C++ 4.3.2 CPP CPP14 CLOJURE FSHARP GO NODEJS PAS-FPC PDF PERL6 PS PYPY PYTHON3 PY_NBC SCALA SED TCL TEXT
Pochodzenie:Własne

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.