Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SCHHORN - Schemat Hornera


Napisz program, który wyznaczy wartość wielomianu w punkcie x.

Wejście

Pierwsza liczba określa ilość zestawów danych.

Każdy zestaw składa się z następujących informacji:

Pierwsza liczba st określa stopień wielomianu gdzie 0 <= st <= 100.

W drugim wierszu zestawu ST+1 liczb całkowitych z przedziału [-10..10], będące współczynnikami wielomianu.

Następnie jedna liczba q określająca ilość zapytań q<20.

Następnie q liczb całkowitych z przedziału [-10..10] będącymi argumentami wielomianu.

Uwaga!! Można zdobyć 7 punktów.

Dla największego testy należy użyć największego możliwego typu w C++.

Wyjście

Dla każdego argumentu x wartość wielomianu W(x).

Przykład

Wejście

1

3

1 -1 1 1

2

0 1

Wyjście

1

2


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-03-25
Limit czasu wykonania programu:0.100s-1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.