Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SCALTAB - Scal tablice

Na wejściu pojawią się dwa posortowane ciągi liczb. Na wyjściu powinna pojawić się jeden posortowany ciąg liczb scalony z tych dwóch.

Input

Najpierw dwie liczby n1 i n2 określające liczbę elementów pierwszej i drugiej tablicy (0 < n1, n2 < 100 000).

Następnie w drugim i trzecim wierszu odpowiednio n1 i n2 liczb naturalnych nie większych od 109.

Output

n1 + n2 posortowanych liczb.

Example

Input:
6 5
1 3 4 5 6 7
2 3 6 6 7

Output:
1 2 3 3 4 5 6 6 6 7 7

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-01-19
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.