Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PRAWIEPRAWIE - Prawie po kolei

Dla zadanego n wypisz liczby prawie po kolei (patrz przykład)

Wejście

Jedna liczba n nie większa niż milion.

Wyjście

Na wyjściu powinno pojawić się  n wierszy, w każdym wierszu po cztery kolejne liczby. Każdy wiersz oprócz pierwszego będzie rozpoczynał się od odstatnij liczby w wierszu go poprzedzającym. Rozpoczynamy od wartości 1.

Przykład

Wejście:
10

Output:
1 2 3 4
4 5 6 7
7 8 9 10
10 11 12 13
13 14 15 16
16 17 18 19
19 20 21 22
22 23 24 25
25 26 27 28
28 29 30 31


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-01-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.