Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PBINARY - Przeszukiwanie binarne

Na wejściu wczytujemy pewną ilość posortowanych rosnąco liczb (nie więcej niż 106). Napisz program, który dla danego zapytania wypisze TAK, jeśli dana liczba znajduje się w podanym ciągu lub NIE w przeciwnyn wypadku.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n, określająca ilość posortowanych.

W drugim wierszu n liczb całkowitych posortowanych rosnaco.

W trzecim jedna liczba q, określająca ilość zapytań.

Następnie q wierszy. W każdym wierszu jedna liczba, którą szukamy.

Wyjście

W każdym z q wierszy słowo TAK, jeśli dana liczba występuje w podanym ciągu lub słowo NIE w przeciwnym wypadku.

Przykład

Wejście:
7
1 2 6 7 9 9 10
3
4
5
6

Wyjście: NIE NIE TAK
Uwaga!! Za rozwiązanie zadania można otrzymać maksymalnie 3 punkty.

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-01-02
Limit czasu wykonania programu:0.100s-0.200s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2013-01-11 08:40:17 Marcin Kasprowicz
7
1 2 6 7 9 9 10
6
4
5
6
1
10
100
2013-01-04 21:20:18 Marcin Kasprowicz
W tym zadaniu należy użyć algorytmu: przeszukiwanie binarne. Szkoda, że tak szybko uciekliście, przez to Przemku nie zakwalifikowałeś się do konkursu ;(. Trzeba będzie poczekać rok i nabrać doświadczenia.
2013-01-04 19:16:32 Przemys³aw Smyczyñski
Można prosić jakiś dodatkowy test? :)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.