Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ODWRTAB - Liczby w odwrotnej kolejności

Napisz program, który wyświetli liczby podane na wejściu w odwrotnej kolejności.

Input

W pierwszym wierszu jedna liczba naturalna dodatnia n < 10000 określająca ilość liczb do wczytania.

W następnych n wierszach liczby naturalne.

Output

Ciąg liczb wczytanych na wejściu wypisany w odwrotnej kolejności.

Example

Input:
5
1
2
3
4
54
Output:
54
4
3
2
1
	

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-02-03
Limit czasu wykonania programu:0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.