Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NWDDZIEL - NWD VS DZIELNIKI

Dla zadanej liczby wyznacz NWD tej liczby i sumy jej naturalnych dzielników.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca liczbę zestawów danych (nie więcej niż 10000).

Każdy zestaw składa się z jednej liczby naturalnej dodatniej nie większej niż 109.

Wyjście

Dla każdej liczby podanej w zestawie testowym wypisz NWD tej liczby i sumy jej naturalnych dzielników

Przykład

Wejście:
10
26
71
81
46
94
72
68
52
71
18


Wyjście:
2
1
1
2
2
3
2
2
1
3


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-01-07
Limit czasu wykonania programu:1s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.