Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ILECALYCHJEST - Całkowite w przedziale

Określ, ile liczb całkowitych należy do przedziału obustronnie domkniętego [a, b].

Wejście

Dwie niewielkie liczby rzeczywiste dodatnie a i b takie, że a < b. Liczby te podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Wyjście

Ilość liczb całkowitych należących do obustronnie domkniętego przedziału [a, b].

Przykład 1

Wejście:
3.14 5.00

Wyjście:
2

Przykład 2

Wejście:
3.00 5.00

Wyjście:
3

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-02-06
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.