Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

GRAFCYKL - Wykryj cykl

Napisz program, który stwierdzi, czy podany graf ma co najmniej jeden cykl.

Wejście

W pierwszym wierszu dwie liczby n i k ( 0 < n < 2000, 0 <= k < 5000) określające liczbę wierzchołków skierowanego grafu oraz liczbę jego połączeń.

W drugim wierszu k par liczb a i b definiujących połączenie wierzchołka a z wierzchołkiem b (0 <= ab < n).

Wyjście

Napis, "jest co najmniej jeden cykl" jeśli graf ma co najmniej jeden cykl lub napis "brak cykli" w przeciwnym razie.

Przykład 1

Wejście:
5 6
0 1
1 2
2 3
3 4
4 0
4 3

Wyjście:
jest co najmniej jeden cykl

Przykład 2

Wejście:
5 6
0 1
1 2
2 3
2 4
3 4
1 4

Wyjście:
brak cykli

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-02-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.