Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_05_12 - GIMP

gimp

W wielu programach graficznych jest narzędzie, które pozwala na wypełnienie jednolitego obszaru danym kolorem. Jednym z takich darmowych programów, nie ustępującym swoimi możliwościami programom komercyjnym, jest program GIMP. Właśnie zostałeś powołany do zespołu, który pracuje nad wydajnym modułem o tajemniczej nazwie "wiaderko". Twoim zadaniem, jest stworzenie modułu, który będzie wypełniał jednolitą przestrzeń obrazka wybranym kolorem.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca liczbę testów (nie więcej niż 1000)

Każdy test składa się z jednej liczby całkowitej rozmiar kwadratowego obrazka. Następnie w n wierszach po n cyfr (n  500). Każda cyfra reprezentuje pewien kolor.

Następnie trzy liczby x, y oraz kolor, gdzie x i y to współrzędne piksela, od którego zaczynamy kolorowanie (numer wiersza, numer kolumny), natomiast trzecia liczba określa jaki to kolor. (x, y ∈ [1..n], kolor ∈ {0, 1, ..., 9}).

Wyjście

Dla każdego testu wypisujemy macierz po wykonaniu kolorowania.

Przykład

Wejście:
1
5
11221
44444
12334
34444
12343
5 4 2

Wyjście:
11221
22222
12332
32222
12323

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-03-02
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.