Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FLINIOWAPR - Funkcja liniowa

Sprawdź, czy podany punkt leży na prostej y = ax + b

Wejście

Na wejściu pojawią się cztery niewielkie liczby całkowite a, b, x, y, gdzie a i b to współczynniki funkcji liniowej f(x) = ax + b, natomiast x i y to współrzędne punktu P(x, y), który spawdzamy, czy należy do wykresu funkcji f.

Wyjście

Napis tak jeśli punkt należy do prostej f oraz napis nie w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
2 3 1 5
Wyjście:
tak

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-02-06
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.