Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Zgłoszenie ukryte
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Pomoc

Podró¿e pana Jana - wycieczka na wschód statystyki i najlepsze rozwiązania

Rozwiązało osób Zgłoszeń zaakceptowano Błędna odpowiedź Błąd kompilacji Błąd wykonania Przekroczono limit czasu
6 35 7 9 3 0 16

RANK DATA User:RESULT TIME MEM JĘZYK
1 2010-04-08 19:02:01 Charyzjusz Chakier zaakceptowano 0.13 3.3M

C

2 2010-10-08 19:27:35 Ikeban zaakceptowano 0.13 3.3M

C++

4.3.2

3 2014-02-28 15:16:40 Ostry zaakceptowano 0.13 2.8M

C++

4.3.2

4 2012-05-27 00:14:36 Mariusz Śliwiński zaakceptowano 0.15 29M

C

5 2016-02-12 10:47:56 Piotr Dobosiewicz zaakceptowano 0.16 30M

CPP14-CLANG

6 2015-02-22 22:16:49 Jacek Swiergocki zaakceptowano 0.18 26M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.