Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

XYZSORT - Sortowanie punktów

Napisz program, który posortuje punkty ze współrzędnymi x, y i z rosnąco.

Wejście

Pierwsza linia zawiera liczbę punktów t (t < 1001). W kolejnych t liniach znajdują się trzy liczby całkowite x, y i z (x,y,z < 1002) oznaczające odpowiednio współrzędne x, y i z danego punktu.

Wyjście

Posortowany ciąg punktów rosnąco.

Punktacja

Liczbą punktów jest długość kodu (włącznie z białymi znakami).

Przykład

Wejście:
6
3 2 2
2 1 3
2 3 1
1 3 2
3 1 2
1 3 1
Wyjście:
1 3 1
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 2

Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2010-01-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego1000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99 PAS-GPC PAS-FPC
Pochodzenie:Polska wersja zadania XYZ_SORT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.