Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_11 - Potęgi trójki

Określ, ile maksymalnie różnych potęg liczby trzy można odjąć od liczby n, tak aby otrzymać liczbę nieujemną, jeśli odejmujemy najpierw największą możliwą potęgę liczby trzy, następnie możliwie największą różną od poprzedniej potęgę liczby trzy itd.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t określająca liczbę zestawów danych (nie więcej niż milion).

Każdy zestaw składa się z jednej liczby naturalnej n nie większej niż miliard.

Wyjście

Dla każdego zestawu liczba potęg liczby 3, jakie należy odjąć od liczby n aby otrzymać liczbę nieujemną. Odejmujemy jak opisano w treści zadania.

Przykład

Wejście:
3
10
20
30
Wyjście:
2
3
2


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-07-23
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.