Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WI_PLOTY - Grodzenie działek

Licytacja działek w gminie Szachownica to już odległa historia – działki zostały sprzedane wszystkim zainteresowanym, a teraz nadeszła pora na czynność bardzo prozaiczną, ale bez wątpienia nieodzowną – działki trzeba ogrodzić. Zadanie to powierzono prężnej firmie „Płoty, płotki i płotki - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Właściciel firmy, pan Ambroży Ograniczony, wezwawszy do siebie dyrektora do spraw technicznych, inżyniera Jerzego Sztachetkę, zadał mu fundamentalne pytanie: „To ile tych płotów mamy właściwie zbudować?”.

Inżynier Sztachetka zmieszał się nieco i odpowiedział drżącym głosem: „Nasz programista jeszcze pisze program, który to obliczy...”.

Jak się zapewne domyślasz, tym programistą jesteś ty właśnie.

Przypomnijmy:

 • działki elementarne w gminie Szachownica są kwadratowe, mają wymiar 20 x 20 metrów i znajdują się w obrębie kwadratowego obszaru o boku n działek elementarnych

 • działki elementarne numerowane są kolejnymi wierszami począwszy od północno-zachodniego wierzchołka ku wierzchołkowi południowo-wschodniemu

 • każdy działka elementarna ma dokładnie jednego właściciela, który identyfikowany jest numerem PESEL (11 cyfr)

To, co jest w tym zagadnieniu nowe, to postać idanych, jakie twój program otrzyma z gminnego systemu informacji geodezyjnej. Składa się ona z informacji o tym, jaki jest rozmiar kwadratu wypełnionego działkami elementarnymi oraz z danych o tym, kto jest właścicielem pewnej działki. Jeśli dla pewnej działki nie ma danych o jej właścicielu, oznacza to, że działka jest własnością gminy i nie musi być ogrodzona.

Dodajmy dla jasności, że jeśli pewien mieszkaniec gminy Szachownica jest właścicielem dwóch przylegających działek elementarnych, to z całą pewnością nie będziemy budować ogrodzenia pomiędzy tymi działkami, a jedynie dookoła nich - jak się łatwo domyślić, długość ogrodzenia wynosi 6 * 20m = 120m

Polecenie: napisz program, który obliczy łączność długość płotów, jakie trzeba wybudować, aby ogrodzić wszystkie sprzedane działki.

Dane wejściowe: nieznana z góry liczba wierszy tekstu, zawierających kolejno:

 1. w wierszu pierwszym – jedna liczba całkowita n (n > 0 i n <=1000) informująca, jaki jest rozmiar boku (mierzony w działkach elementarnych) kwadratowego obszaru gruntu, na którym rozmieszczone są działki elementarne

 2. w każdym kolejnym wierszu:

 • numer PESEL właściciela działki (11 cyfr dziesiętnych)
 • numer działki (z zakresu od 1 do n2) (uwaga! w danych wejściowych może się znaleźć więcej niż jeden wiersz dotyczący tego samego właściciela działek).

 Dane wyjściowe: jeden wiersz tekstu, zawierający jedną liczbę całkowitą, będącą sumaryczną długością płotu (w metrach), jaki trzeba wybudować, aby ogrodzić wszystkie działki.

Przykład:

Wejście:

4

1970060198765 1

1960123100001 3

1960123100001 7

1960123100001 15

1980122454321 6

1980122454321 10

1990050112345 11

1990050112345 12

 

Wyjście:

440

Objaśnienie przykładu:

Przyjmijmy, że na gminnej mapie użyto następujących kolorów:

 • żółtego dla numeru PESEL 1970060198765

 • czerwonego dla 1960123100001

 • zielonego dla 1980122454321

 • niebieskiego dla 1990050112345

 

Sama mapa będzie więc wyglądać następująco:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pozostaje "tylko" policzyć, ile boków działek elementarnych jest zabudowanych płotem i pomnożyć tę wartość przez 20.

 


Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2009-09-21
Limit czasu wykonania programu:0.200s
Limit długości kodu źródłowego3000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C CSHARP CPP C99 JAVA PAS-GPC PAS-FPC
Pochodzenie:Konkurs o nagrodę Dziekana WI ZUT w Szczecinie (2009)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.