Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WI_GRAY - Kod Graya

Oczywiście, kod dwójkowy nie jest dla nikogo z nas tajemnicą. Wiemy, że do zapisu liczby w tym systemie używamy tylko dwóch cyfr, wiemy, że wagi kolejnych pozycji są potęgami dwójki (1, 2, 4, 8, …) i zapewne bez większych trudności bylibyśmy przeliczyć dowolną liczbę dziesiętną na dwójkową i odwrotnie. Ale zer i jedynek można używać także w inne, mniej naturalne sposoby, a przykładem niech będzie tu kod nazywany od nazwiska wynalazcy kodem Graya.

Kod Graya jest kodem niepozycyjnym (co oznacza, że położenie cyfr nie dostarcza wprost informacji o wielkości liczby) i bezwagowym (co oznacza, że kolejnym pozycjom nie przypisuje się żadnych wag), a to sprawia, że wzajemny porządek różnych kombinacji bitów jest w kodzie Graya wyznaczany w bardzo swoisty sposób, który można najprościej wyrazić zdaniem: „kolejna kombinacja bitów różni się od poprzedniej zmianą tylko jednego bitu”.

Przyjrzyjmy się temu na przykładzie, w którym operować będziemy ciągiem bitów o długości 3. Zerowa kombinacja to oczywiście taka, która składa się z samych zer, czyli:

000

Pierwszą otrzymamy zmieniając tylko jeden bit (tu ważne zastrzeżenie – zmieniamy możliwie najmłodszy bit, czyli taki, który znajduje się najbliżej prawego końca ciągu cyfr). W naszym przypadku jest to trywialne:

001

Drugą kombinację uzyskamy podobnie, z tym, że skrajny prawy bit jest teraz dla nas nietykalny – jego zmiana doprowadziłaby nas do już wykorzystanej kombinacji zero. Zamiast tego zmienimy więc drugi bit:

011

Za to przy kombinacji trzeciej możemy już posłużyć się bitem najmłodszym:

010

Kombinacja czwarta wymaga użycia najstarszego bitu (czemu?):

110

Za to piąta – najmłodszego:

111

Szóstą uzyskamy zmieniając bit środkowy:

101

A siódmą (ostatnią) – zmieniając bit najmłodszy:

100

Zauważ, że przejście od kombinacji siódmej do zerowej również spełnia wymaganie zmiany tylko jednego bitu.

Istnieje również prostsza (bo bezpośrednia – nieiteracyjna) metoda uzyskania dowolnego elementu kodu Gray, którą opisuje się następująco:

 • jeśli x jest ciągiem bitów reprezentującym na n pozycjach pewną liczbę w naturalnym kodzie dwójkowym, to podziel ją przez dwa, a wynik umieść w y (pamiętamy oczywiście, że dzielenie przez dwa możemy zastąpić przesunięciem liczby o jeden bit w prawo)

 • wykonaj operację XOR na n odpowiadających sobie bitach liczb x i y

 • wynik da ci reprezentację liczby x w kodzie Graya

 

Sprawdźmy to na trzech bitach i dla liczby 5:

 • 510 = 1012

 • 510 / 210 = 0102

 • 1012 xor 0102 = 1112

 

co daje wynik zgodny z naszymi wcześniejszymi eksperymentami (tu dodajmy jeszcze, że rolę operatora xor pełni w języku C znak ^ (caret)).

 

Polecenie: napisz program, który wczyta ze standardowego wejścia dwie liczby całkowite: n oznaczające liczbę bitów i m, oznaczające pewną liczbę, reprezentowalną na n bitach, a następnie wypisze na standardowe wyjście ciąg n bitów odpowiadający m-tej kombinacji bitów w n-bitowym kodzie Graya

 

Dane wejściowe: dwie liczby całkowite

 • liczba bitów n
  (n: n >= 1 i n <= 32000)
 • numer poszukiwanej kombinacji bitów w n-bitowym kodzie Graya
  (m: m >= 0 i m < 232000)

Dane wyjściowe: ciąg n bitów składający się na m-tą kombinację bitów w n-bitowym kodzie Graya

 

Przykład:

Wejście:

3 5

Wyjście:

111

 

 


Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2009-09-11
Limit czasu wykonania programu:0.200s-0.600s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:DOC C CSHARP CPP C99 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PDF PS
Pochodzenie:Konkurs o nagrodę Dziekana WI ZUT w Szczecinie (2009)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.