Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VSR - Predkość średnia

Pociąg z miejscowości A do B jedzie z prędkością v1, a wraca z miejscowości B do A z prędkością v2. Obliczyć średnią prędkość na całej trasie. Uwaga: Dane wejściowe będą tak dobrane, aby wynik był liczba całkowitą.

Wejście

Na wejściu znajduje się dokładnie jedna liczba całkowita t (1<=t<=1000) oznaczająca liczbę zestawów danych. W wierszach od 2 do t+1 znajdują się dwie liczby całkowite oddzielone spacja v1 oraz v2 (1<=v1,v2<=10000).

Wyjście

Wyjście składa się z t wierszy. W każdym wierszu powinna znaleźć się dokładnie jedna liczba całkowita oznaczająca średnią prędkość.

Przykład

Wejście:
2
50 50
60 40

Wyjście:
50
48

Dodane przez:Marcin Sasinowski
Data dodania:2006-10-28
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Wlasny problem ;)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.