Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

URR - Toksyczna Woda

Bajtelek jest studentem Politechniki Bajtonickiej. Na laboratoriach otrzymał, z pozoru bardzo prosty problem do rozwiazania. Stoja przed nim dwa stulitrowe zbiorniki X i Y. Oba zawieraja roztwory Toksycznej substancji V o różnych stężeniach. Oba zbiorniki są również połączone dwoma rurkami umożliwiającymi przepływ cieczy miedzy nimi. Przy czym pierwszą rurką roztwór przepływa w jedną stronę, a drugą odwrotnie... Okreslic ilosc substancji V, X(t), Y(t)  w zbiornikach. Nalezy przyjać, ze substancja V rozpuszcza się natychmiastowo.

Input

Wejscie zawiera 2 linie. W każdej z linii znajdują się 3 liczby typu double rozdzielone spacjami.
X1 Y1 x0
X2 Y2 y0
,gdzie
x0 - stezenie rozwtoru w zbiorniku X w chwili t = 0,
y0 - stezenie roztworu w zbiorniku Y w chwili t = 0

X1, Y1 - ilosc roztworu ktora wyplywa(z X)/wplywa(z Y) do zbiornika X w czasie t; 
X2, Y2 - ilosc roztworu ktora wplywa(z X)/wyplywa(z Y) ze zbiornika Y w czasie t; 

Output

dwie linie, w ktorych beda funkcje:
x(t) = 
y(t) = 
dane testowe beda tak dobrane, zeby liczby typu double nie mialy w odpowiedzi wiecej niz 2 cyfry po przecinku (jesli na ostatniej pozycji sa zera, to ich nie wypisujemy)
w przypadku podnoszenia do potegi e, najpierw nalezy wypisac liczbe podniesiona do nizszej potegi 

Edit!
Upraszczamy zapis na wyjsciu, tzn. nasz program zamiast wypisac:
y(t) = 0.00e^(2.00t)+3.00e^(3.00t)
powinien wypisac:
y(t) = 3e^(3t) 

Example

Input:
-0.02 0.02 0.1
0.02 -0.02 0
Output:
x(t) = 0.05e^(-0.04t)
x(t) = 0.05e^(-0.04t)+0.05 y(t) = -0.05e^(-0.04t)+0.05
y(t) = -0.05e^(-0.04t)

Wytlumaczenie:
Ze zbiornika X wyplywają 2 litry roztworu,  oraz drugą rurką wpływają 2 litry roztoworu ze zbiornika Y.
Do zbiornika Y, wplywaja 2 litry roztworu z X, oraz drugą rurką wyplywają 2 litry roztoru.
Początkowe stężenie w X, wynosi 10%, czyli 0.1
Początkowe stężenie w Y, wynosi 0%, czyli 0 

Input:
-0.02 0.01 0.1 0.01 -0.02 0.6
Output:
x(t) = -0.25e^(-0.03t)+0.35e^(-0.01t) y(t) = 0.25e^(-0.03t)+0.35e^(-0.01t)

Dodane przez:Marek Kotewicz
Data dodania:2012-04-05
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.