Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

UPS12_A - Pangram

Pangram to tekst zawierający wszystkie litery wybranego alfabetu. Pangramem perfekcyjnym nazwiemy pangram, w którym każda litera występuje taką samą liczbę razy.

Dany jest wyraz złożony z małych liter alfabetu angielskiego. Odpowiedz na pytanie, czy jest on pangramem lub pangramem perfekcyjnym alfabetu angielskiego?

Wejście

W pierwszej i jedynej linii wejścia znajduje się wyraz o długości n ∈ [1, 2600000] złożony z małych liter alfabetu angielskiego.

Wyjście

Jeżeli dany wyraz jest pangramem perfekcyjnym na wyjściu należy wypisać PANGRAM PERFEKCYJNY.

Jeżeli dany wyraz jest pangramem, ale nie perfekcyjnym, na wyjściu należy wypisać PANGRAM.

W pozostałych przypadkach należy wypisać NIE.

Przykład 1

Wejście:

aabccddefghhijjkllmnnopqrrstuuvwwxxyyz

Wyjście:

PANGRAM

Przykład 2

Wejście:

cqvwjmbaykmlzofihwykhrgdlbvtudaozfrtxsxepsqgueinjncp

Wyjście:

PANGRAM PERFEKCYJNY

Przykład 3

Wejście:

niezgodny

Wyjście:

NIE

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2019-03-19
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:12 Urodziny Polskiego Spoja

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.