Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

UJASIA - Urodziny Jasia

Urodziny Jasia

Kiedy Jaś obchodzi swoje urodziny, dostaje zawsze tort ze świeczkami, które są ponumerowane i uporządkowane rosnąco po okręgu. Jaś zaczynając od pierwszej świeczki, zdmuchuje co drugą niezgaszoną świeczkę (pierwsza zdmuchnięta świeczka to nr 2) tak długo, aż pozostanie tylko jedna. Jasia przed rytuałem zdmuchiwania zawsze zastanawia, która świeczka pozostanie niezgaszona. Pomóż Jasiowi odpowiedzieć na to pytanie, wiedząc, które urodziny obchodzi.

Wejście
W pierwszej linii znajduje się liczba testów d (0 < d < 1000)
W kolejnych d liniach podana jest jedna liczba n - wiek Jasia  (1 < n < 10^7)

Wyjście
Na wyjściu należy wypisać d linii, w każdej numer świeczki, która pozostanie niezgaszona podczas n-tych urodzin Jasia.
Uwaga: świeczki na torcie numerowane są od 1 do n.

 

Przykład

 
Wejście:
3
2
10
25

Wyjście:
1
5
19


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2012-10-05
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:Własne
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.