Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

T_PINTR - Punkty w trójkącie

Dane są wierzchołki trójkąta p1=(x1, y1), p2=(x2, y2), p3=(x3, y3) i punkt p=(x, y). Sprawdź, czy p leży wewnątrz trójkąta p1, p2, p3.

Input

W każdej linii 8 liczb całkowitych z przedziału [1..1000] będących współrzędnymi kolejnych wierzchołków oraz punktu p:

 

x1 y1 x2 y2 x3 y3 x y
.....
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Ostatnia linia, w której znajduje się 8 zer sygnalizuje koniec danych wejściowych.

Output

Dla każdego przypadku w osobnej linii jedna litera:
I, jeśli punkt leży wewnątrz trójkąta
O, jeśli punkt leży na zewnątrz trójkąta
E, jeśli punkt leży na brzegu trójkąta

Example

Input:
630 421 326 242 561 432 478 332
378 212 380 550 840 735 379 381
591 916 765 191 487 490 678 554
975 75 324 166 343 28 650 120
0 0 0 0 0 0 0 0

Output:
I
E
O
I

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2005-10-11
Limit czasu wykonania programu:10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Praktyka Programowania 2005
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.