Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TTRI - Trzy liczby

Dane są trzy liczby wymierne nieujemne a, b, c. Należy stwierdzić, czy z trzech odcinków o długościach a, b i c można utworzyć trójkąt.

Wejście

W pierwszym wierszu podana jest liczba testów.

W każdym kolejnym wierszu podany jest jeden test, złożony z liczb a, b i c oddzielonych spacjami. Każda z liczb podana jest w formacie p/q, gdzie p i q są liczbami całkowitymi nieujemnymi z zakresu [0..264-1], aczkolwiek dane są tak dobrane, że do rozwiązania wystarczy 64-bitowy zakres zmiennych.

Wyjście

Dla każdego przypadku należy podać odpowiedź TAK lub NIE.

Przykład

Wejście:
6
50/99 80/88 84/16
28/84 39/50 58/93
85/32 51/8 88/25
51/17 25/52 99/11
7/46 57/23 96/30
1/1 2/1 3/1

Wyjście:
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIEDodane przez:Adam Nadolski
Data dodania:2007-03-06
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C CPP C99
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.