Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TSQRL - Pierwiastki równania kwadratowego

Dla podanych całkowitych współczynników a b c (z zakresu od -1000000 do 1000000 ) równania kwadratowego w postaci kanonicznej a * x2 + b * x + c = 0 wyznacz przybliżone rozwiązania rzeczywiste x'1 oraz x'2 podanego równania (jeżeli istnieją) takie, że |x1 - x'1| <= 10-k oraz |x2 - x'2| <= 10-k, gdzie x1 oraz x2 są rozwiązaniami dokładnymi.

Dane wejściowe składają się z 10 zestawów testowych, podzielonych na dwie grupy:

  • testy 1-5: 1 <= k <= 2,

  • testy 6-10: 1 <= k <= 100.

Wejście

W pierwszej linii podana została liczba zestawów testowych t <= 10. W każdej kolejnej z t linii podana została czwórka liczb całkowitych a b c k.

Wyjście

Dla każdej czwórki liczb a b c k wyznacz pierwiastki rzeczywiste równania kwadratowego a * x2 + b * x + c = 0 z dokładnością do 10-k. Wypisz liczbę różnych pierwiastków rzeczywistych równania. Jeżeli rozwiązania rzeczywiste istnieją, po spacji wypisz pierwiastki w porządku rosnącym (oddzielone spacją). Liczba miejsc po przecinku nie jest ograniczona.

Przykład

Wejście:
5
1 0 1 1
1 2 1 1
1 -2 1 1
1 0 -1 2
1 0 -2 2

Wyjście:
0
1 -1
1 1 [może być: 1 0.9 lub 1 1.1]
2 -1 1
2 -1.41 1.42 [może być: -1.423 1.4142]

Dodane przez:mima
Data dodania:2006-11-27
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:-
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.