Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TROJPASC - Trójkąt Pascala

Dla podanej liczby n wypisz nty wiersz trójkąta Pascala.

1 - zerowa linia

1 1 - pierwsza linia

1 2 1 - druga linia

1 3 3 1 - trzecia linia

1 4 6 4 1 - czwarta linia

...

Input

Pierwsza linia zawiera liczbę testów t. W kolejnych t liniach znajduje się liczba naturalna n (0<=n<101).

Output

Dla każdego testu jedna linia - nty wiersz z trójkąta Pascala.

Przykład

Wejście:
2
7
0
Wyjście: 1 7 21 35 35 21 7 1
1

Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2010-01-21
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Kopia zadania PASCAL_T z inną punktacją
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.