Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TRN - Transponowanie macierzy

Transponuj podaną macierz.

 

Wejście

W pierwszym wierszu znajdują się dwie liczby m n (1<=m,n<=200) oznaczające odpowiednio liczbę wierszy oraz liczbę kolumn. Następnie następuje m wierszy, w każdym n liczb.

Wyjście

Na wyjściu powinna znaleźć się macierz transponowana do zadanej

Przykład

Wejście:
4 3
1 2 5
4 3 3
3 4 9
8 7 7

Wyjście:
1 4 3 8
2 3 4 7
5 3 9 7

Dodane przez:Marcin Sasinowski
Data dodania:2006-11-01
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:GAAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.