Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TPERM2 - Permutacje

Wygeneruj wszystkie permutacje k początkowych liter alfabetu, k<10 i wypisz w porządku leksykograficznym.

Input

W pierwszej linii dana jest liczba testów t<100, w kolejnych liniach t liczb oznaczających liczbę liter w kolejnych permutacjach.

Output

Dla każdego przypadku wypisz wszystkie permutacje w porządku leksykograficznym. Każda permutacja powinna znaleźć się w oddzielnym wierszu.

Example

Input:
2
3
1

Output:
abc
acb
bac
bca
cab
cba
a


Dodane przez:kuszi
Data dodania:2005-02-23
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego1000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C
Pochodzenie:Projektowanie i Analiza Algorytmów
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.