Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TOPSES - Sezamie, otwórz się!

W poszukiwaniu zaginionego starożytnego skarbu, Jaś dotarł przed bramy ogromnego skarbca zabezpieczonego tysiącami skomplikowanych zamków. Każdy zamek składa się z pary koncentrycznych obrotowych dysków. Na obwodzie każdego dysku umieszczone są znaki 'a'-'z'.

Jaś poczynił następujące obserwacje dotyczące każdego zamka:

  1. Łańcuchy znaków na każdym z dwóch dysków są jednakowej długości.
  2. Zamek można otworzyć wtedy i tylko wtedy, gdy oba dyski zostaną obrócone w taki sposób, że odpowiadające sobie znaki na obu dyskach będą identyczne.

 

Ilustracja pomocnicza treści

Zadaniem Jasia jest swierdzić, czy dany zamek, dla którego znane są łańcuchy znaków na obu dyskach, może zostać otwrty.

Wejście

W pierwszej linii wejścia podana została liczba zamków (t <= 20). W kolejnych 2t liniach wypisano pary łańcuchów dla kolejnych zamków, każdy nie dłuższy niż 60 tysięcy znaków. Identycznej długości łańcuchy z linii 2k-1 oraz 2k reprezentują dyski k-tego zamka (1 <= k <= t).

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać w t kolejnych liniach słowo "yes" lub "no", w zależności od tego czy dany zanek może zostać otwarty czy nie.

Przykład

Wejście
2
abcabc
bcabca
aaaabb
abaaba

Wyjście
yes
no

Dodane przez:mima
Data dodania:2006-05-28
Limit czasu wykonania programu:1s-12s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Kashyap / FIPC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.