TMUL - Not So Fast Multiplication

Pomnóż dwie podane liczby.

Wejście

n [liczba par liczb, które trzeba pomnożyć ≤ 1000]
l1 l2 [liczby do pomnożenia, długości liczb ograniczone do 10000 cyfr]

Tekst w nawiasach [ ] nie występuje w pliku wejściowym.

Wyjście

Wynik mnożenia podanych liczb.

Przykład

Wejście:
5
4 2
123 43
324 342
0 12
9999 12345

Wyjście:
8
5289
110808
0
123437655

Uwaga: pliki wejściowe i wyjściowe są duże, nie wszystkie języki programowania mogą sobie poradzić!


Dodane przez:Darek Dereniowski
Data dodania:2004-10-19
Limit czasu wykonania programu:2.226s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC GAWK MAWK BC C-CLANG CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM NODEJS OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY PY_NBC R RACKET RUST CHICKEN SED SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Copy of MUL problem with 12s time limit
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.